info
esittely
satama
jasenhaku
yhteydet
jasensivut

LIITTYMINEN JÄSENEKSI JA VENEPAIKAN HAKU

Jäsen- ja venepaikka-anomuslomakkeet löytyvät oheisista linkeistä. Lomakkeet voi palauttaa sihteerin osoitteella. Liittymismaksu on € 500,- ja vuosittainen jäsenmaksu on € 60,- (myös kerhoon liittyneille perheenjäsenille), joka sisältää myös SPV:n jäsenmaksun.

Venepaikkojen hinnat määräytyvät kaupungin taksojen mukaisesti, siis paikan leveydestä riippuen. Seuraava venepaikkojen jako on maaliskuun puolessa välissä, vapaaksi jääneitä jaetaan veneilykauden kuluessa. Paikat anotaan veneilykaudeksi kerrallaan.

Kerhon jäsenyyttä voidaan hakea ympäri vuoden viereisellä lomakkeella. Venepaikkojen osalta maalis-huhtikuu on otollisinta aikaa. Henkilötietojen lisäksi anomukseen tulee liittää venetiedot, joiden perusteella mahdollinen laituripaikka voi löytyä. Anomukseen olisi hyvä saaada mukaan joku suosittelija kerhon nykyisistä jäsenistä tai sellaisen puuttuessa voidaan järjestää valintahaastattelu kerhon tiloissa.

Jäsenyyden saavuttamisen jälkeen kerholaisten tulee myös itse anoa joka vuosi uudestaan oma venepaikkansa tai ilmoittaa, ettei sellaista tarvitse. Nämä onnistuvat puolestaan viereisellä lomakkeella.

jäsenanomus
(näytöllä täyttö ja/tai  tulostus)


venepaikka-anomus
(näytöllä täyttö ja/tai tulostus)